Silverbaum OÜ
Estonian language Holland language Swidish language German language Russian language Finnish language

Pakume servatud ja servamata saematerjali ning mööblitoorikuid järgnevatest puuliikidest:

Tamm - Ukrainast ja Rumeeniast.
Saar - Rumeeniast ja Lätist.
Mänd - Venemaalt, Ukrainast ja Lätist.
Kask - Lätist ja Venemaalt.

Pöök - Ukrainast ja Rumeeniast.
Lepp - Ukrainast.
Vaher - Rumeeniast.
Pähkel - Rumeeniast.
Pärn - Lätist.
Lehis - Venemaalt.

Copyright © 2010 Silverbaum